OPG PČELARSTVO OREČ

Tadije Smičiklasa 58, 35000 Slavonski Brod

Kontakt telefon: 0915272911

E-mail: tomislav.orec@gmail.com

Kunski žiro račun: HR1124840083112122446, 

Devizni žiro račun: HR2024840083291059833

SWIFT : RZBHHR2X